Sản phẩm mới
Tủ điện bơm nước thải

Tủ điện bơm nước

Mã sp: TĐ ĐC
Giá bán: 9,999 đ
Đối tác
Tủ bàn điều khiểnTủ bù công suấtTủ biến tầntủ điện

Hướng dẫn cài đặt PID cho biến tần Shneider dòng AVT310

Hướng dẫn cài đặt PID cho biến tần Shneider dòng AVT310
Hướng dẫn cài đặt PID cho biến tần Shneider dòng AVT310

CÀI ĐẶT BIẾN TẦN CHẠY DUY TRÌ ÁP SUẤT ĐƯỜNG ỐNG ( PID ) VÀ GỌI THÊM BƠM PHỤ

 

 Reset biến tần về mặc định nhà sản xuất:
Trình Menu  CONF > hàm 102 > chọn thông số 64, nhấn giữ khoảng 2 giây, cho tới khi màn hình trả về giá trị 102

 

Cấu hình cổng AI1

STT

Cài đặt

 

 

1

204.0

0A

Chọn đầu vào dòng điện

2

204.1

4mA

Dòng min là 4mA

3

204.2

20mA

Dòng điện max là 20mA

4

204.3

0

?

 

Cấu hình cho động cơ

 

STT

Cài đặt

 

 

1

501.0

10s

Thời gian tăng tốc

2

501.1

5s

Thời gian giảm tốc

 

Cài đặt cơ bản

STT

Cài đặt

 

 

1

401

183

Đầu vào analog trên chiết áp mặt biến tần

2

406

02

 

3

407

01

 

 

Cài đặt thông số PID

Giá trị hồi tiếp PID.?

Giá trị đặt setpoin?

 

STT

Cài đặt

Giá trị

Ghi chú

1

59.00

01

Cho phép hồi tiếp PID

2

59.01

5

Hệ số P

3

59.02

8

Hệ số I

4

59.03

0

Hệ số D

5

59.04

50

Hệ số tỷ lệ của cảm biến áp suất, đặt 50 để duy  trì áp suất 5bar (Sử dụng cảm biến áp suất 0-10bar)

6

59.05

01

?

7

59.11

??

(0-100%: Mức áp mong muốn duy trì tính

theo %. Vd: cảm biến áp suất 0 – 10 bar, đặt 59.11

= 50 tương ứng với 5 bar)

 

59.17

L1H

Set L1H để chạy PID

 

512.0

-  Hz

Tốc độ thấp, nếu đã đủ áp, biến tần
Chạy ở tốc độ này trong 1 thời gian
trước khi dừng hẳn

 

512.1

10s

Thời gian chạy tần số thấp –

 

59.19

 

PID: wake up level (Áp suất là bao thi lại chạy?)

 

59.20

20%

PID: Wake up threshold

 

59.21

3Hz

Sai số

 

 

 

 

Cài đặt chế độ gọi thêm bơm phụ.

STT

Cài đặt

Thông số

Ghi chú

1

206.0

126

Khai báo LO+, LO- để gọi bơm

2

206.1

00

Kích mức cao để đóng rơ le 24VDC

3

510.0 // Điều kiện khi 59.0 set 1

01

Dùng chế độ gọi bơm qua cổng LO+, LO-

4

510.1

49Hz

Tần số bơm chính đặt được để bắt đầu gọi bơm

5

510.2

 

Thời gian trễ khi đạt được tần số gọi bơm

6

510.3

5s

Thời gian quá độ khi gọi thêm bơm

7

510.4

20Hz

Tần số biến tần hạ xuống khi gọi thêm bơm để tránh hiện tượng quá độ khi đóng thêm bơm.

8

510.5

4

Thời gian trễ trước khi dừng gọi bơm phụ

9

510.6

1

Thời gian quá độ biến tần khi dừng bơm phụ

10

510.7

1

?

 

510.8

42

?

 

510.9

2Hz

?

 

805

 

Xem giá trị hồi tiếp PID

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang
 
 
 
Thiết kế website